Sunday, 3 August 2014

Πριν από 130 χρόνια... δεν έχει αλλάξει τίποτα.

(Απόσπασμα εφημερίδος «Εφημερίς» όταν κάποιος αμαξηλάτης τραυμάτισε τον Ροϊδη, το 1885. Τα πλάγια γράμματα δικά μου).

«    Χθες ο κ. Ροϊδης κατέκειτο επωδύνως αλγών και μη δυνάμενος να υποδεχθή ένεκα της καταστάσεώς του τούς πολυαρίθμους φίλους, οίτινες μετά συμπαθείας και ενδιαφέροντος πολλού επορεύοντο εις την κατοικίαν του δια να πληροφορηθώσι περί της καταστάσεώς του.
    Ο αμαξηλάτης συνελήφθη, ευχόμεθα δε να μη έχει πολλήν εκλογικήν ισχύν και να μη χαίρη ως εκ τούτου την ένθερμον προστασίαν τινός των ισχυρών πολιτευομένων, όπως τιμωρηθή, ως δει δια την πράξιν του.»

Το τραγικό σημειωματάριο του Ροϊδη, Κ.Γ.ΚΑΣΙΝΗΣ, Εκδόσεις Φιλιππότη, σελ. 16

No comments: