Sunday, 22 February 2015

«Βαπτίσατε», είπε, «την χήνα ταύτην εις ιχθύν και φάγετε αυτήν αφόβως»

Η Ιωάννα γνωρίζουσα εκ πείρας τι έστι πείνα ελυπείτο τους πεινώντας συντρόφους, δεινή δε ούσα περί την   κ α ζ ο υ ϊ σ τ ι κ ή ν  επιστήμην άγνωστον εις τους ανατολίτας, αντικείμενον δ’ έχουσαν ν' αποδεικνύη το μέλαν λευκόν, την σελήνην τετράγωνον και την κακίαν αρετήν, επειράθη ν' ανεύρη δι' αυτής τίνι τρόπω ηδύναντο να δειπνήσωσιν αναμαρτήτως. Αφού δε επί ικανήν ώραν έξυσε την κεφαλήν, «Βαπτίσατε», είπε, «την χήνα ταύτην εις ιχθύν και φάγετε αυτήν αφόβως. Ούτω έπραξεν ο καλός πατήρ μου ότε συλληφθείς υπό των ειδωλολατρών ηναγκάσθη επί απειλή θανάτου να φάγη ολόκληρον αρνίον την παραμονήν του Πάσχα. Άλλως δε τα τε οψάρια και τα πτηνά επλάσθησαν κατά την αυτήν ημέραν ώστε η σαρξ αυτών συγγενεύει».

Με τα παραπάνω λόγια στηλιτεύει, στην «Πάππισσα Ιωάννα», ο (παμμέγιστος) Ροϊδης τις σιμωνίες και τις αγυρτίες του κλήρου τον 9ο αιώνα.

Κάτι παρόμοιο με τους τότε παππάδες κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ στις μέρες μας βαπτίζοντας το Μνημόνιο σε Συμφωνία, παρατείνοντάς το μάλιστα και κατά τέσσερις μήνες. Βέβαια στον ΣΥΡΙΖΑ διατείνονται ότι δεν πρόκειται για μνημόνιο, αλλά κάθε λογικός άνθρωπος (αυτός δηλαδή που δεν έχει ψηφίσει πάνω από μια φορά ΠΑΝΔΟΚ) καταλαβαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται «βασιλικότερος του βασιλέως» τη στιγμή μάλιστα που 4 μήνες πριν τις εκλογές μιλούσε για άμεση κατάργηση του μνημονίου. Φευ, άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς.

No comments: